Công Ty TNHH Giàn Giáo Xuân Thành, giàn giáo chất lượng cao, gian giao chat luong cao, gian giáo bình dương, gian giao chất lượng giáo re

Công Ty TNHH Giàn Giáo Xuân Thành, giàn giáo chất lượng cao, gian giao chat luong cao, gian giáo bình dương, gian giao chất lượng giáo re

Công Ty TNHH Giàn Giáo Xuân Thành, giàn giáo chất lượng cao, gian giao chat luong cao, gian giáo bình dương, gian giao chất lượng giáo re

icon-diachi091.7777.559
icon-diachi0908.280.414
icon-diachi0274.650.2626
CHO THUÊ CỐT GIÀN GIÁO XÂY DỰNG

CHO THUÊ CỐT GIÀN GIÁO XÂY DỰNG   

     Giàn giáo xây dựng khung:  1.53m; 1.70m           

     Tên sản phẩm: Khung 1.53m; 1.70m

   - Độ dày ống  Ø 42

   - Độ dày  2 ly 

   - Chiều rộng 1250mm

   - Chủng loại: Sơn dầu.

   - Màu sắc: đỏ cam.

   - Giá thuê liên hệ: 091. 7777. 559.

    

   

 

         ( Giàn giáo khung 0.9m)                                   ( Giàn giáo khung 1.2m)     

 

  

  

          ( Giàn giáo khung 1.53m)                              ( Giàn giáo khung 1.7m)     

 

 

 

 

Chia sẻ bài viết này
Công Ty TNHH Giàn Giáo Xuân Thành Công Ty TNHH Giàn Giáo Xuân Thành Công Ty TNHH Giàn Giáo Xuân Thành Công Ty TNHH Giàn Giáo Xuân Thành Công Ty TNHH Giàn Giáo Xuân Thành Công Ty TNHH Giàn Giáo Xuân Thành Công Ty TNHH Giàn Giáo Xuân Thành Công Ty TNHH Giàn Giáo Xuân Thành Công Ty TNHH Giàn Giáo Xuân Thành Công Ty TNHH Giàn Giáo Xuân Thành
Facebook chat
C