Công Ty TNHH Giàn Giáo Xuân Thành, giàn giáo chất lượng cao, gian giao chat luong cao, gian giáo bình dương, gian giao chất lượng giáo re

Công Ty TNHH Giàn Giáo Xuân Thành, giàn giáo chất lượng cao, gian giao chat luong cao, gian giáo bình dương, gian giao chất lượng giáo re

Công Ty TNHH Giàn Giáo Xuân Thành, giàn giáo chất lượng cao, gian giao chat luong cao, gian giáo bình dương, gian giao chất lượng giáo re

icon-diachi091.7777.559
icon-diachi0908.280.414
icon-diachi0274.650.2626
BẢNG GIÁ THUÊ THIẾT BỊ XÂY DỰNG / THÁNG

BẢNG GIÁ THUÊ THIẾT BỊ XÂY DỰNG / THÁNG

 

 

 

 

TÊN THIẾT BỊ

 

ĐƠN VỊ

TÍNH

 

GIÁ THUÊ ( VNĐ)/ THÁNG

 

GHI CHÚ

 

-Giàn giáo khung1.70( m)

- Giàn giáo khung1.53( m)

 

 

Bộ

Từ 400.000  đến 900.000 đồng

42 Khung / 42 chéo

 

- Cây chống sắt 4 (m)

 

 

 

Cây

 

Từ 9.000 đến 20.000  đồng

 

 

-Mâm giàn giáo

Cái Từ 8000 đến 20.000 đồng

 

 

- Máy trộn

 

 

Cái

 

 

Từ 400 đến 950.000  đồng

 

-Tôn cốt pha

 

m2

 

Từ 15.000 đến 20.000

 đồng

 

 

 

     
Chia sẻ bài viết này
Công Ty TNHH Giàn Giáo Xuân Thành Công Ty TNHH Giàn Giáo Xuân Thành Công Ty TNHH Giàn Giáo Xuân Thành Công Ty TNHH Giàn Giáo Xuân Thành Công Ty TNHH Giàn Giáo Xuân Thành Công Ty TNHH Giàn Giáo Xuân Thành Công Ty TNHH Giàn Giáo Xuân Thành Công Ty TNHH Giàn Giáo Xuân Thành Công Ty TNHH Giàn Giáo Xuân Thành Công Ty TNHH Giàn Giáo Xuân Thành
Facebook chat
C